Topraklama Ölçümü

Toprak direnci, toprağın elektrik akımını geçirebilmesi sırasında gösterdiği tepkidir. Topraklama ölçümü, toprak direnci test cihazı (Toprak Megeri) kullanılarak hassasiyetle yapılmalıdır.

Akım için alan yeteri kadar büyükse, direnç düşük olup toprak iyi bir iletken haline gelebilir. Bu nedenle sistemimizde iletkenler ile toprağın arasında olması gereken bir direnc söz konusudur. Tesis kurulmadan önce bu ölçümler yapılarak, gerekli hesaplamalar ve hazırlıktan sonra tesisat kurulumu gerçekleştirilir.


Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

1. Koruma topraklaması İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanması.

2. İşletme topraklaması İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması.

3. Fonksiyon topraklaması Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama. Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesisleri işletme topraklaması.

Firma olarak yaptığımız ölçümler ve verdiğimiz raporlarda en yüksek sınır değer olarak; İşletme : 2 Ohm Koruma : 5 Ohm Paratoner: 10 Ohm OG koruma : 5 Ohm olmasını sağlıyoruz.